FUNDACIÓN ESCUELAS NIETO

Representante legal: RAMÓN COSTAS AMOEDO
C.I.F: G36619609
Coordinador técnico: Rodrigo Martínez González

CONTACTO

Dirección:
AVDA RAMÓN NIETO Nº247
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986272382 Móvil: 689044581
Fax:
Email: cpr.escuelas.nieto@edu.xunta.es
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Unha fundación con fins educativos, en particular o desenvolvemento de actividades docentes
A quién va dirigido: Nenos, nenas e adolescentes, preferentemente en idade de escolarización obrigatoria. Os seus pais, nais, titores ou titoras. A comunidade docente e educativa en xeral
Quién puede colaborar: Toda persoa de calquera idade, que teña interese en favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Ámbitos del voluntariado
Educación y voluntariado