FUNDACIÓN ESCUELAS NIETO

Representante legal: RAMÓN COSTAS AMOEDO
C.I.F: G36619609
Coordinador técnico: Rodrigo Martínez González

CONTACTO

Enderezo:
AVDA RAMÓN NIETO Nº247
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986272382 Móbil: 689044581
Fax:
Email: cpr.escuelas.nieto@edu.xunta.es
Nº de voluntarios: 40

INFORMACIÓN

Quen somos: Unha fundación con fins educativos, en particular o desenvolvemento de actividades docentes
A quen vai dirixida: Nenos, nenas e adolescentes, preferentemente en idade de escolarización obrigatoria. Os seus pais, nais, titores ou titoras. A comunidade docente e educativa en xeral
Quen pode colaborar: Toda persoa de calquera idade, que teña interese en favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado