ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS POR TRASPLANTES MEDULARES, ASOTRAME

Representante legal: CRISTINA PIÑEIRO COUCE
C.I.F: G70370713
Coordinador técnico: Germán Martínez Uceira