ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS POR TRASPLANTES MEDULARES, ASOTRAME

Representante legal: CRISTINA PIÑEIRO COUCE
C.I.F: G70370713
Coordinador técnico: Germán Martínez Uceira

CONTACTO

Enderezo:
R/ CATRO CAMIÑOS LOCAL SOCIAL DE A GÁNDARA 1º
15570 - NARÓN - A CORUÑA
Teléfono: 698130684 Móbil: 698130684
Fax:
Email: proyectos@asotrame.com
Nº de voluntarios: 37

INFORMACIÓN

Quen somos:

ASOTRAME, Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares, nace no ano 2.013 co obxectivo fundamental de mellorar a calidade de vida das persoas transplantadas de médula ósea, de aquelas que se atopan inmersas no proceso dun cancro hematolóxico, dos seus familiares, e, por ende, do conxunto da sociedade. Para isto, basea as súas liñas de actuación en tres obxectivos fundamentais, recollidos nos estatutos da entidade: - Colaborar en proxectos de investigación acerca do cancro hematolóxico - Informar e sensibilizar ó conxunto da poboación en todo o relacionado coa doazón de médula ósea - Proporcionar información, asesoramento e soporte emocional a pacientes con cancro hematolóxico e familiares

A quen vai dirixida:

A toda a poboación.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado