ASOCIACIÓN AVELAIÑA

Representante legal: MARÍA FERNANDA ORDUNA VELA
C.I.F: G36298867
Coordinador técnico: ROSABEL RODRÍGUEZ

CONTACTO

Dirección:
R/ 2ª TRANSVERSAL, CORUTO VELLO 33 SALCIDOS
36789 - A GUARDA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986610021 Móvil:
Fax:
Email: asociacion@avelaina.org.es
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Avelaíña é unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de Utilidade Pública e integrada por persoas con enfermidade mental, familiares, coidadores, profesionais e persoas sensibilizadas ante este problema de saúde. Estamos presentes nas comarcas do Baixo Miño (sede A Guarda) , Val Miñor (sede Baiona), O Condado (sede Ponteareas) e A Paradanta (sede A Cañiza). 

A quién va dirigido:

Traballamos con persoas con problemas de saúde mental ou con trastornos mentais crónicos que presentan unha gran necesidade de apoio no seu proceso de rehabilitación e de integración na comunidade. As dificultades de integración no medio débense tanto á enfermidade que padecen (con forte estigma social), como á súa tendencia ao illamento e as dificultades que presenta o entorno social. As características de cada trastorno e de cada caso concreto son múltiples e moi variadas, pero o que é común a todas as patoloxías mentais é que afectan tanto de xeito individual coma social. O malestar e o deterioro producido por estas poden afectar a tódalas áreas vitais da persoa (laboral, social, persoal, familiar, etc.) polo que o tratamento debe ser contemplado de modo integral. Consideramos que a participación do voluntariado e a sensibilización da comunidade cara ós problemas de saúde mental contribuirá a ampliar o coñecemento e reducir o estigma social, ademais de ser unha poderosa ferramenta de cambio e fomento da participación activa da comunidade no movemento asociativo.

Quién puede colaborar:

En xeral, poderá ser persoa voluntaria en Avelaíña quen:

  • Teña idade igual ou superior a 18 anos.
  • Posúa dispoñibilidade para o aprendizaxe e realización das tarefas da acción voluntaria dentro dun proxecto específico
  • Conte coa estabilidade emocional, responsabilidade e compromiso adecuados para o desenvolvemento da acción voluntaria.
  • Asuma un compromiso de regularidade na prestación da colaboración.
  • Consiga harmonizar a práctica do voluntariado cós valores, obxectivos e misión da asociación.
Población destinataria según segmento de edad
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado