ASOCIACIÓN AVELAIÑA

Representante legal: MARÍA FERNANDA ORDUNA VELA
C.I.F: G36298867
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
R/ 2ª TRANSVERSAL, CORUTO VELLO 33
36780 - A GUARDA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986610021 Móbil:
Fax:
Email: asociacion@avelaina.org.es
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:

Avelaíña é unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de Utilidade Pública e integrada por persoas con enfermidade mental, familiares, coidadores, profesionais e persoas sensibilizadas ante este problema de saúde. Estamos presentes nas comarcas do Baixo Miño, Val Miñor, O Condado e A Paradanta.

A quen vai dirixida:

A persoas con problemas de saúde mental ou con trastornos mentais crónicos que presentan unha gran necesidade de apoio no seu proceso de rehabilitación e de integración na comunidade. As dificultades de integración no medio débense tanto á enfermidade que padecen (con forte estigma social), como á súa tendencia ao illamento. As características de cada trastorno e de cada caso concreto son múltiples e moi variadas, pero o que é común a todas as patoloxías mentais é que afectan tanto de xeito individual coma social. O malestar e o deterioro producido por estas poden afectar a tódalas áreas vitais da persoa (laboral, social, persoal, familiar, etc.) polo que o tratamento debe ser contemplado de modo integral.

Quen pode colaborar:

En xeral, poderá ser persoa voluntaria en Avelaíña quen: ? Teña idade igual ou superior a 18 anos. ? Posúa dispoñibilidade para o aprendizaxe e realización das tarefas da acción voluntaria dentro dos diferentes proxectos do programa de acompañamento integral. ? Conte coa estabilidade emocional, responsabilidade e compromiso adecuados para o desenvolvemento da acción voluntaria. ? Asuma un compromiso de regularidade na prestación da colaboración. ? Consiga harmonizar a práctica do voluntariado cós valores, obxectivos e misión da asociación.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado