ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Representante legal: MARÍA MARTÍNEZ LEMOS
C.I.F: G15870173
Coordinador técnico: YAGO RICOY MARTÍNEZ

CONTACTO

Dirección:
ROTONDA DOCTOR FLEMING Nº11 1º
15005 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981237258 Móvil: 647737000
Fax:
Email: maria@asocparticipa.org
Nº de voluntarios: 26

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

UNHA ENTIDADE QUE TEN COMO FINS:

A promoción de Mecanismos de Participación e Inclusión Social para persoas que pertenzan a Colectivos en Situación de Desvantaxe por razóns físicas, sociais, étnicas, económicas, culturais e calquera outras de similar natureza.

O fomento de actividades culturais, educativas, de expresión artística, actividade física e lecer saudable. Estas accións estarán dirixidas a poboación con diversidade funcional ou non; co obxectivo de facilitar o proceso de normalización social actuando promotores de valores, actitudes e comportamentos integradores.

A contribución activa á mellora nas condicións de vida dos adult@s e nen@s residentes en países en vías de desenvolvemento. Prioritariamente en territorio Africano, Iberoamericano e Asiático. Especificamente, mellorar a atención, visibilidade e condicións de vida das persoas refuxiadas ou en situación de migración forzosa.

A quién va dirigido:
Quién puede colaborar:

Persoas maiores de 16 anos con vontade de acompañar, apoiar e axudar a persoas en situación de risco ou desamparo derivado de calquera causa ou circunstancia social, sanitaria, política, étnica, económica ou de calquera outra natureza.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado