ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Representante legal: MARÍA MARTÍNEZ LEMOS
C.I.F: G15870173
Coordinador técnico: YAGO RICOY MARTÍNEZ

CONTACTO

Enderezo:
ROTONDA DOCTOR FLEMING Nº11 1º
15005 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981237258 Móbil: 647737000
Fax:
Email: maria@asocparticipa.org
Nº de voluntarios: 26

INFORMACIÓN

Quen somos:

UNHA ENTIDADE QUE TEN COMO FINS:

A promoción de Mecanismos de Participación e Inclusión Social para persoas que pertenzan a Colectivos en Situación de Desvantaxe por razóns físicas, sociais, étnicas, económicas, culturais e calquera outras de similar natureza.

O fomento de actividades culturais, educativas, de expresión artística, actividade física e lecer saudable. Estas accións estarán dirixidas a poboación con diversidade funcional ou non; co obxectivo de facilitar o proceso de normalización social actuando promotores de valores, actitudes e comportamentos integradores.

A contribución activa á mellora nas condicións de vida dos adult@s e nen@s residentes en países en vías de desenvolvemento. Prioritariamente en territorio Africano, Iberoamericano e Asiático. Especificamente, mellorar a atención, visibilidade e condicións de vida das persoas refuxiadas ou en situación de migración forzosa.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

Persoas maiores de 16 anos con vontade de acompañar, apoiar e axudar a persoas en situación de risco ou desamparo derivado de calquera causa ou circunstancia social, sanitaria, política, étnica, económica ou de calquera outra natureza.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado