Asociación Empresarial Festivais de Galicia

Representante legal: Luis Alberto Campos Alonso
C.I.F: G27857432
Coordinador técnico: Xabier Alonso