Asociación Empresarial Festivais de Galicia

Representante legal: Luis Alberto Campos Alonso
C.I.F: G27857432
Coordinador técnico: Xabier Alonso

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ESTRADA, 6, 1º D
36209 - Vigo - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 678667575
Fax:
Email: xabier@festivaisdegalicia.gal
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Responsabilidade social corporativa