ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL, ALCER PONTEVEDRA

Representante legal: Nuria María Cruz Ramos
C.I.F: G94096088
Coordinador técnico: Sara Martínez Martínez

CONTACTO

Dirección:
Rúa Javier Puig Llamas, 1, 3º porta 1
36001 - Pontevedra - PONTEVEDRA
Teléfono: 986714005 Móvil: 693714005
Fax:
Email: trabajosocialalcerpontevedra@gmail.com
Nº de voluntarios: 13

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril, Alcer Pontevedra, é unha entidade sen ánimo de lucro que nace coa finalidade de proporcionar unha mellor calidade de vida as persoas con Enfermidade Renal Crónica e as súas respectivas familias e/ou persoas coidadoras da Provincia de Pontevedra e dos seus respectivos Concellos.

A quién va dirigido:
  • Persoas con Enfermidade Renal Crónica
  • Persoas en espera de transplante de calquera órgano
  • Persoas en situación previa ao tratamento renal substitutivo
  • Persoas en tratamento renal substitutivo de diálise: hemodiálise (hospitalaria ou domiciliaria, con todas as súas variacións), diálise peritoneal
  • Persoas transplantadas
  • Familiares 
  • Poboación xeral

 

Quién puede colaborar:
  • Poboación xeral
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado