ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL, ALCER PONTEVEDRA

Representante legal: Nuria María Cruz Ramos
C.I.F: G94096088
Coordinador técnico: Sara Martínez Martínez

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Javier Puig Llamas, 1, 3º porta 1
36001 - Pontevedra - PONTEVEDRA
Teléfono: 986714005 Móbil: 693714005
Fax:
Email: trabajosocialalcerpontevedra@gmail.com
Nº de voluntarios: 13

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril, Alcer Pontevedra, é unha entidade sen ánimo de lucro que nace coa finalidade de proporcionar unha mellor calidade de vida as persoas con Enfermidade Renal Crónica e as súas respectivas familias e/ou persoas coidadoras da Provincia de Pontevedra e dos seus respectivos Concellos.

A quen vai dirixida:
  • Persoas con Enfermidade Renal Crónica
  • Persoas en espera de transplante de calquera órgano
  • Persoas en situación previa ao tratamento renal substitutivo
  • Persoas en tratamento renal substitutivo de diálise: hemodiálise (hospitalaria ou domiciliaria, con todas as súas variacións), diálise peritoneal
  • Persoas transplantadas
  • Familiares 
  • Poboación xeral

 

Quen pode colaborar:
  • Poboación xeral
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado