Actividade
Acompañar aos nenos, nenas e adolescentes que son irmáns e irmás é conviven en diferentes familias acolledoras ou centros residenciais en contactos entre eles.

Segundo a lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, as persoas menores de idade teñen dereito a conservar os vínculos afectivos cos seus irmáns e irmás e, a tal fin, a Administración da Xunta de Galicia procurará que todos eles sexan acollidos ou adoptados por unha mesma persoa ou familia e, en caso de separación, tratará de facilitar a relación entre eles e elas.

A realidade é que existen moitas situacións de nenos, nenas e adolescentes nesta situación que conviven en diferentes familias ou centros residenciais supoñéndolles unha gran dificultade ás familias acolledoras realizar eses contactos entre familiares coa frecuencia óptima e en lugares axeitados.

Con este proyecto queremos facilitar as crianzas e adolescentes do sistema de protección estes encontros e enriquecelos con alternativas de ocio positivas, socializadoras e saudables.


O TRABALLO POLAS CRIANZAS DO SISTEMA DE PROTECCIÓN E AS SUAS FAMILIAS IMPULSANOS A COMEZAR ESTA AVENTURA. VIVÁMOLA XUNTXS!!

Se te interesa colaborar o saber máis podes poñerte en contacto no correo voluntariado@acougo.gal ou no teléfono 687 861 741


Asociación
Data Inicio Actividade
Tipo de voluntariado
Vol. e infancia
Activo
Activo
Mes
01
Año
2023