Actividade
Actividade de recuperación da contorna fluvial, accións de limpeza, xardinería, fabricación de mobiliario e decoración do espazo. Ademais do tempo de traballo tamén teremos tempo para gozar da praia fluvial, facer un picnic e de actividades de lecer en colaboración con varias asociacións xuvenís de Galicia
Asociación
Data Límite Inscricións
Data Inicio Actividade
Data Fin Actividade
Tipo de voluntariado
Vol. ambiental
Grupo de poboación coa que se colabora
Xuvenial
Activo
Activo