Actividade
Este programa pretende ofertar a posibilidade de realizar o Camiño de Santiago interactuando con todos os axentes como a contorna, monitores/as de apoio, voluntarios/as...
Colaborando cos/as monitores/as de apoio e voluntariado na autodeterminación e relacións inter persoais do grupo.
Prazas que se ofertan para voluntarios/as: 14
PRAZAS PARA VOLUNTARIOS/AS DE APOIO A ORGANIZACIÓN:
SEMANA DO 27 DE XUÑO AO 3 DE JULLO
A figura da persoa voluntaria constitúe un elemento imprescindible en calquera das actividades organizadas por Special Olympics Galicia, pero sen dúbida no Xacobeo adquire unha maior transcendencia, porque grazas á súa enerxía solidaria, fan posible a inclusión social e axudan a potenciar as capacidades das persoas.
Perfil:
-Maior de 18 anos.
-Con carné de Conducir B.
-Preferentemente Estudantes Universitarios ou de Ciclos de Formación Profesional.

INFORMACIÓN PARA A PERSOA VOLUNTARIA XACOBEO 2022
FUNCIÓNS DA PERSOA VOLUNTARIA:
• Apoio en todo o relacionado coa organización.
• Apoiarán ao coordinador/a acompañando ao grupo durante as diferentes etapas segundo as súas indicacións.
• Dinamizarán o grupo.
• Conducir vehículos de apoio durante os diferentes roteiros.
• Apoio á persoa responsable do aloxamento con todo o relacionado coas chegadas das diferentes asociacións.
• Apoio ao persoal de comunicación, entrevistas ás persoas participantes durante o camiño, realización de reportaxes gráficas.
• Responderán as necesidades do grupo que acompañen na medida do posible e co apoio e asesoramento do coordinador/a.
• Coñecerán e aplicarán as normas establecidas para o mellor funcionamento do programa.
• Outras funcións que poidan xurdir en beneficio da persoa con discapacidade intelectual.


OBXECTIVOS:
• Ofertar á persoa voluntaria a posibilidade de colaborar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.
• Conseguir unha interrelación e adaptación entre o grupo; participante, monitor/a, voluntario/a e coordinador/a.
• Que a persoa voluntaria e as persoas participantes gocen do camiño en ambientes comunitarios normalizados.
• Que a persoa voluntaria poida apoiar a que realicen con éxito todas as etapas do camiño, axudando á súa autonomía.
• Potenciar a utilización dos recursos comunitarios que contribúen á normalización e a inclusión social.
Asociación
Data Límite Inscricións
Data Inicio Actividade
Activo
Desactivado