ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO PENITENCIARIO GALLEGO- A.VO.GA

Representante legal: MONTSERRAT FREIRE CENDÓN
C.I.F: G36942589
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ARAGÓN 205
36211 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 028966 Móbil:
Fax:
Email: avoga_voluntariado@hotmail.com
Nº de voluntarios: 16

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado