ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA, AFAGA

Representante legal: JUAN CARLOS RODRIGUEZ BERNARDEZ
C.I.F: G36776920
Coordinador técnico: Lorena Costas

CONTACTO

Enderezo:
R/Martínez Garrido 21 Interior
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 22 97 97 Móbil:
Fax: 986 22 97 97
Email: voluntariado@afaga.com
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA) é unha entidade sen ánimo de lucro que foi creada no ano 1994 para levar a cabo unha serie de actividades destinadas a mellorar a calidade de vida dos enfermos/as de Alzheimer ou outra demencia e dos seus familiares, así como para ofrecer información, asesoramento e orientación a tódalas persoas que así o demanden.

A quen vai dirixida:

Familiares e personas con Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

Quen pode colaborar:

Calquer persoa que se queira comprometer a apoiarnos nos nosos programas dirixidos ós usuarios/as e ós seus coidadores/as no entorno.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado