FUNDACIÓN ADRA

Representante legal: RAFAEL CALONGE BOMBÍN
C.I.F: G82262932
Coordinador técnico: Mª TERESA CARBALLIDO ANEIROS