CONCELLO DE ANTAS DE ULLA

Representante legal: JAVIER VARELA PÉREZ
C.I.F: P2700300C
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DE ESPAÑA, 2
27570 - ANTAS DE ULLA - LUGO
Teléfono: 982-379251 Móbil:
Fax: 982-379100
Email: concellodeantasdeulla@gmail.com
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: