ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS SANTIAGO APOSTOL

Representante legal: FERNANDO CAMPO CERCEDO
C.I.F: G15028236
Coordinador técnico: ANA VIGO IGLESIAS

CONTACTO

Enderezo:
AS XUBIAS DE ARRIBA, 15
15006 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 171 562 Móbil: 609 831 969
Fax: 981 291 943 / 981 171 562
Email: apasantiagoapostol@yahoo.es
Nº de voluntarios: 14

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado