FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

Representante legal:
C.I.F: G36894020
Coordinador técnico: Gracy Araújo López

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CESÁREO GONZÁLEZ, S/N - PAVILLÓN CENTRAL DAS TRAVESAS
36210 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-247104 Móbil:
Fax: 986-247105
Email: administracion@vide.es
Nº de voluntarios: 75

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha Fundación deportiva creada no ano 2002 polas entidades: Concello de Vigo, Caixanova, PSA Peugeot Citroen e Pescanova. Traballamos dende os nosos inicios en prol do deporte de elite e base da cidade de Vigo; con programas específicos de axuda os clubs e deportistas individuais.

A quen vai dirixida:

A toda a población implicada directa ou indirectamente co mundo do deporte

Quen pode colaborar:

Todas as persoas con afan de axuda no mundo do deporte

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado