CONCELLO DE CASTRO CALDELAS

Representante legal: ELADIO OSORIO CASTRO
C.I.F: P3202400B
Coordinador técnico: SARA VEGA NÚÑEZ