CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: FÉLIX ALBERTO PEREIRA FIGUEIRAL