FUNDACIÓN MENELA

Representante legal: CIPRIANO LUIS JIMÉNEZ CASAS
C.I.F: G36685964
Coordinador técnico: PAULA ESTÉVEZ SALAZAR

CONTACTO

Enderezo:
RÚA MARQUÉS DE ALCEDO, 19
36203 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-423433 Móbil:
Fax: 986-484228
Email: fundacion@menela.org
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos: Entidade sen ánimo de lucro, que atende a persoas con dependencia, especialmente a persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) e as súas familias. Damos atención nun Centro de Educación Especial, nun Centro de Atención a persoas adultas con TEA e temos un programa de Respiro Familiar en colaboración có Concello de Vigo para persoas con discapacidade.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado