ASOCIACIÓN ARELA - Iniciativas de apoio a infancia e a mocidade

Representante legal: SANTIAGO FERNANDEZ FANDIÑO
C.I.F: G36846152
Coordinador técnico: MARIA MARCOTE MARQUEZ

CONTACTO

Enderezo:
RUA ERNESTO LECUONA, 11 BAIXO
36205 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986212537 Móbil:
Fax: 986212537
Email: arela@arela.org
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:

ARELA nace en setembro de 1998 coa misión de fomentar o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de Galicia, en situación de desprotección e/ou conflito social, fomentando iniciativas de calidade e normalizadas, cun compromiso continuo pola xustiza social, a través da implicación das persoas que a constitúen.

A quen vai dirixida:

A nenos, nenas, adolescentes, mozos e mozas en situación de desprotección e/ou conflito social da Comunidade Autónoma de Galicia.

Quen pode colaborar:
Calquera persoa maior de idade pode colaborar voluntariamente con ARELA; só son necesarias as seguintes aptitudes e actitudes: - Habilidades de relación e traballo en equipo. - Dispoñibilidade de tempo. - Equilibrio emocional e madurez psicolóxica. - Identificación coa misión e valores de ARELA. - Confidencialidade e discreción.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado