ASOCIACIÓN OURENSANA DE HEMOFILIA

Representante legal: JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA
C.I.F: G32284077
Coordinador técnico: PAOLA BRAVO MORÁN

CONTACTO

Enderezo:
RÚA RAMÓN PUGA, 54 - COMPLEXO HOSPITALARIO OURENSANO
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-255782 Móbil:
Fax:
Email: hemourense@yahoo.es
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado