ASOCIACIÓN CULTURAL VIRXE DO ROSARIO - BOIMORTO

Representante legal: ANDRES VAZQUEZ FREIRE
C.I.F: G15735020
Coordinador técnico: