ASOCIACIÓN DE VECIÑOS CAMPO DA RULA DE SENDELLE

Representante legal: CARMEN AGUION VEIGA
C.I.F: G15733694
Coordinador técnico: