CONCELLO DE RIBAS DE SIL

Representante legal: MIGUEL ÁNGEL SOTUELA VEGA
C.I.F: P2705200J
Coordinador técnico: ANA DE LA TORRE ALVAREDO

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA MAIOR, 1
27310 - RIBAS DE SIL - LUGO
Teléfono: 982-428237 Móbil:
Fax: 982-428551
Email: concelloribasdesil@gmail.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado