CONCELLO DE FOLGOSO DO CAUREL

Representante legal: JOSÉ LÓPEZ FONTAL
C.I.F: P2701700C
Coordinador técnico: GLORIA SANMARTÍN ROMRO

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DIPUTACIÓN S/N
27325 - FOLGOSO DO CAUREL - LUGO
Teléfono: 982-433001 Móbil: 982-433052
Fax: 982-433052
Email: info@folgosodocourel.com
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: