ASOCIACIÓN DE VECIÑOS MONTE DA CRUZ DE CARDEIRO

Representante legal: JUAN BARREIRO VIGO
C.I.F: G15651805
Coordinador técnico: