AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE BOQUEIXÓN

Representante legal: JUAN MANUEL CORRAL SANCHEZ
C.I.F: G15463409
Coordinador técnico: JUAN MANUEL CORRAL SANCHEZ

CONTACTO

Enderezo:
O FORTE, S/ N
15881 - BOQUEIXON - A CORUÑA
Teléfono: 981-513434 Móbil: 616440465
Fax: 981-513000
Email: juan.corral@boqueixon.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quen somos: A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Boqueixón creouse a finais de 1993, foi a primeira en crearse en toda a Comarca do Val do Ulla. A finais de 1995 empezáronse a facer gardas as 24 horas do día tódolos días do ano con presencia física na base, prestando servicio tanto no Concello de Boqueixón coma nos Concellos de Touro, O Pino, Vedra e Teo.
A quen vai dirixida: A Agrupación pretende poder actuar, se fose preciso, diante dunha emerxencia con absolutas garantías de éxito, procurando minimizar o risco e, por conseguinte, que non chegue a afectarnos a nós.Ademáis de poder impartir os coñecementos adquiridos ao resto da poboación. ÁREAS DE TRABALLO: · Prevención : prevención das distintas situacións que poidan ocasionar risco. · Incendios : actuación en incendios urbanos e forestais. · Medioambiente : patrullas verdes, coidado do medioambientel, etc. · Primeiros auxilios : atención sanitaria a persoas en accidentes e grandes aglomeracións. · Tráfico : regulación do tráfico en distintos acontecementos. · Formación : formación do voluntario. · Promoción : promoción do voluntario. · Autoprotección : campañas de autoprotección no fogar, escolas, cooperativas, etc.
Quen pode colaborar: Calquer persoa interesada en aportar a súa adicación a unha das áreas indicadas, logo de realizar unha entrevista e formalizando posteriormente un compromiso de colaboración voluntaria, asi como, un curso básico de formación.