AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CAMBADOS

Representante legal: JOSE MANUEL MONTES MUÑIZ
C.I.F: G36245702
Coordinador técnico: Ivan Marin González

CONTACTO

Enderezo:
Polígono industrial Sete Pias de Cambados
36630 - Cambados - PONTEVEDRA
Teléfono: 986.52.49.50 Móbil:
Fax:
Email: pccambados@hotmail.com
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos un grupo de persoas de todalas edades. mulleres e homes que adicamos o pouco tempo libre en axudar ós demaís.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: Como voluntarios operativos todos os veciños e veciñas maiores de 18 anos. Como voluntarios de apoio os menores de 18 anos e maiores de 16 anos con autorización de quen exerza a patria potestadade ou tutela
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes