AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MEIS

Representante legal: JORGE FARIÑA BARRAL
C.I.F: G36265155
Coordinador técnico: JORGE FARIÑA BARRAL