AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MUXÍA

Representante legal: RAMÓN PÉREZ BARRIENTOS
C.I.F: G15416456
Coordinador técnico: RAMÓN PEREZ BARRIENTOS