AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE PONTEVEDRA

Representante legal: RAMÓN LÓPEZ DÍAZ
C.I.F: G36211233
Coordinador técnico: RAMÓN LÓPEZ DÍAZ