AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VILABOA

Representante legal: JAIME GONZÁLEZ FERNVENZA
C.I.F: G36277887
Coordinador técnico: JAIME GONZÁLEZ FERVENZA