AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE XINZO DE LIMIA

Representante legal: ISAAC VILA RODRÍGUEZ
C.I.F: G32196693
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RIO ARNOIA-MULTICENTRO-LOCAL 14
32630 - XINZO DE LIMIA - OURENSE
Teléfono: 629-470812 Móbil: 988-550111
Fax: 988-550112
Email: avpcxinzodelimia@yahoo.es
Nº de voluntarios: 27

INFORMACIÓN

Quen somos: Somos un grupo de persoas de todalas edades. mulleres e homes que adicamos o pouco tempo libre en axudar ós demaís.
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: Calquera que teña gañas de facer algo polos demais.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado