AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VIMIANZO

Representante legal: MANUEL ANTELO PAZOS
C.I.F: G15845621
Coordinador técnico: MANUEL ÁNGEL FIDALGO POSE

CONTACTO

Enderezo:
Praza do Concello, 6
15129 - VIMIANZO - A CORUÑA
Teléfono: 981 716 001 Móbil:
Fax: 981 716 650
Email: alcaldia@vimianzo.gal
Nº de voluntarios: 23

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida: a poboación en xeral
Quen pode colaborar: Como voluntarios operativos todos os veciños e veciñas maiores de 18 anos. Como voluntarios de apoio os menores de 18 anos e maiores de 16 anos con autorización de quen exerza a patria potestadade ou tutela
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes