ACCIÓN FAMILIAR FERROL, AFA FERROL

Representante legal: MAR USED AZNAR
C.I.F: G15745466
Coordinador técnico: NATALIA ARES LÓPEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA VELÁZQUEZ, Nº 44, 6ª PLANTA
15403 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981-358023 Móbil:
Fax:
Email: afaferrol@accionfamiliar.org
Nº de voluntarios: 25

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado