ASOCIACIÓN TEMPUS, DE ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN PERMANENTE Y DE SERVICIOS A LA JUVENTUD Y A LA MUJER

Representante legal: BERTA ANEIROS FERNÁNDEZ
C.I.F: G15681000
Coordinador técnico: BERTA ANEIROS FERNANDEZ

CONTACTO

Enderezo:
R/ CAMIÑO DO PINO, Nº 3-5 BAIXO
15570 - NARON - A CORUÑA
Teléfono: 657 926 913 Móbil: 616 890 418
Fax:
Email: tempusnaron@gmail.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha ONG que traballa co fín de mellorar da calidade de vida de persoas con diversidade funcional, mulleres e xuventude. Temos varias áreas de actuación: Respiro Familiar para persoas con discapacidade intelectual, Actividades de lecer educativo, Ocio e Tempo Libre coa infancia e mocidade, Proxectos Erasmus+, Escola de Tempo Libre, integración e inclusión para colectivos en risco de exclusión e actividades de sensibilización e educación medioambiental.

A quen vai dirixida:

Os nosos programas diríxense a: - Persoas con diversidade funcional: programa de respiro familiar que potencia a autonomía persoal e as habilidades sociais deste colectivo. - Xuventude. Actividades de lecer e campamentos para mozos/as, intercambios sobre diferentes temáticas no marco do Programa Erasmus+ e Servizo de Voluntariado Europeo. - Formación. Cursos de actualización e especialización de monitores de actividades de tempo libre, de igualdade, entre outros. - Educación Ambiental. Actividades de sensibilización e educación ambiental con nenas e nenos, así como mozas e mozos.

Quen pode colaborar:

Todos aqueles que sintan interés en mellorar a calidade de vida de colectivos en risco de exclusión social, das mulleres e da xuventude. Preferentemente persoas que teñan coñecementos ou experiencia no ámbito do tempo libre e/ou da infancia e a xuventude.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. ambiental
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado