ASOCIACIÓN RAIOLAS - LUGO

Representante legal: ANA CASTELAO GEGUNDE
C.I.F: G27255991
Coordinador técnico: ANA LÓPEZ MÉNDEZ