CONGREGACIÓN HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (CASA FERROL)

Representante legal: IRENE CUERVO FERNÁNDEZ
C.I.F: Q1500092J
Coordinador técnico: Mª Rosario Echeverría Martínez de Muniaín

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ESPARTERO, 51
15401 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981-358562 Móbil: 687860005
Fax: 981-353889
Email: hoblatasferrol@terra.es
Nº de voluntarios: 24

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado