ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y DE PROMOCIÓN DEL SORDO, ACOPROS

Representante legal: MARÍA ISABEL PAZOS NOGUEIRA
C.I.F: G15048762
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA PETUNIAS, 5 BAIXO COMERCIAL D-EZ
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 881914078 Móbil:
Fax:
Email: acopros@acopros.org
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

SOMOS UNHA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON NENOS E MOZOS XORDOS.

A quen vai dirixida:

VAI DIRIXIDO A TODAS AQUELAS PERSOAS QUE TEÑAN ALGUNHA DEFICIENCIA AUDITIVA, AS SÚAS FAMILIAS E AMIGOS.

Quen pode colaborar:

PODEN COLABORAR AQUELAS PERSOAS QUE ESTÉN INTERESADAS NO MUNDO DA XORDEIRA.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado