CENTRO SERVICIOS SOCIAIS DE TUI

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: JOSE MANUEL MOSQUERA MERA

CONTACTO

Enderezo:
RÚA COLÓN, 10
36700 - TUI - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-601644 Móbil:
Fax: 986-601644
Email: jmosquera@terra.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado