AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MEIRA

Representante legal: JOSÉ MARIA CASTIÑEIRA GARCÍA (PRESIDENTE)
C.I.F: G27274695
Coordinador técnico: CELIA FERNANDEZ