CONCELLO DE O VICEDO

Representante legal: JOSÉ JESÚS NOVO MARTÍNEZ
C.I.F: P2706400E
Coordinador técnico: SARA VILAR CASABELLA

CONTACTO

Enderezo:
TRAVESÍA DA MARIÑA, 57
27860 - O VICEDO - LUGO
Teléfono: 982-590001 Móbil:
Fax: 982-590001
Email: ssociais@concellodovicedo.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa