ASOCIACIÓN ASUT-OURENSE, DE USUARIOS, EXUSUARIOS E TÉCNICOS EN DROGAS

Representante legal: VÍCTOR FEIJOO FERNÁNDEZ
C.I.F: G32283400
Coordinador técnico: ISABEL IGLESIAS QUINTANA

CONTACTO

Enderezo:
APARTADO DE CORREOS, 462
32080 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 651-047194 Móbil: 651-047194
Fax: 988-233000
Email: asutou@msn.com
Nº de voluntarios: 6

INFORMACIÓN

Quen somos: ASUT-OURENSE, componse dun grupo de persoas que, pola súa experiencia vital, coas drogas, tanto no ámbito profesional, coma o persoal, decidirón crear unha asociación para traballar polo dereito das persoas usuarias de drogas. A asociación esta composta por usuarios de drogas en activo, ex-usuarios e técnicos (psicólogos, médicos, etc) aínda que a maior parte da xunta xestora son persoas que tiveron problemas co abuso das drogas.
A quen vai dirixida: A todas as persoas consumidoras de drogas, especialmente a aquelas que polo seu abuso das mesmas, requiran unha maior asistencia.
Quen pode colaborar: Todas as persoas que se sintan implicadas con esta problemática do abuso das drogas e que queiran trabllar en pro da mellora da calidade de vida das persoas afectadas, polas drogas e problematicas asociadas (VIH-SIDA-Sen teito, xudiciais,etc).
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado