ASOCIACIÓN AUXILIA - LUGO

Representante legal: MANUEL I. PIÑEIRO PIÑEIRO
C.I.F: G08317059
Coordinador técnico: