AGRUPACIÓN DE DESARROLLO CORUÑA SOLIDARIA

Representante legal: AURORA MOINELO PARADELA
C.I.F: G15834427
Coordinador técnico: Santiago Porta Dovalo